Pro Tools
•Register a festival or a film
Submit film to festivals Promote for free or with Promo Packages

FILMFESTIVALS | 24/7 world wide coverage

Welcome !

Enjoy the best of both worlds: Portal for Film & Festival News, exploring the best of the festivals community.  

An adventure to explore from imagination to reality,  the arts & talents to be discovered.

Started in 1995 connecting films to festivals, reporting and promoting festivals worldwide.

A brand new website will soon be available. Covid-19 is not helping, stay safe meanwhile.

For collaboration, editorial contributions, or publicity, please send us an email here

User login

|FRENCH VERSION|

RSS Feeds 

James Bond 007 No time to die 2020 Daniel Craig, Rami Malek

Trailers for May 2020

Free

HOW ARE YOU SPENDING YOUR LAST MONTH OF SUMMER? WHAT TO DO IN PARIS IN AUGUST

user
How Are You Spending Your Last Month of Summer? What To Do In Paris In August     August is vacation month in France, and although most Parisians are off visiting other beautiful places, some of us are still here. Whether Paris is your destination location, or you just decided to suck around for the month, try and profit from all the vacant seats in the metro and empty lines. Here are some great things to do for the month of August. have fun!   ...

JULY IN PARIS: WHAT ARE YOU DOING THIS MONTH?

user
The usual hustle and bustle of Paris starts to slow in July as Parisians head off on les vacances. But that does not mean that Paris is left at a stand still – it’s quite the contrary in fact…   Event: Paris Fashion Week  (Mode à Paris) Details: For all you fashionistas out there -- this is an event you, surely, will not want to miss. Come check out the haute couture fall and winter 2012/2013 collections from all the famous and luxury brands, like Christi...

Pitching New Documentaries At SILVERDOCS

user
  The AFI-Discovery Channel Silverdocs Documentary Film Festival in Silver Spring, Maryland is now in full swing, with industry movers and shakers in town to exchange information and view the latest documentary offerings from around the world. While the completed films get the lion's share of attention from visiting distributors, programmers and an enthusiastic public, many producers are here to try and secure funding that has become increasingly difficult in a stunted indie film market...

Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya // Certamen Internacional de Cortometrajes de Cerdanya

Cicc2010: Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya

 

 

 

 

 

BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES DE LA CERDANYA

 

El Grup de Recerca de Cerdanya convoca el primer Certamen Internacional de Curtmetratges de la Cerdanya, amb la finalitat de promocionar el material audiovisual dels joves realitzadors del gènere cinematogràfic. El Certamen se celebrarà a diferents ubicacions de la comarca de la Cerdanya els dies 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de març i els dies 1, 2 i 3 d’abril de 2010, corresponents a la Setmana Santa 2010.

A tal efecte es fan públiques les següents BASES:

 

CONCURS DE CURTMETRATGES

 

Poden participar-hi tots els autors majors d’edat i menors de 35 anys, de qualsevol nacionalitat.

Els curtmetratges que es presentin han de ser rigorosament originals, no estar subjectes a cap contracte de cap tipus amb cap empresa o persona i no haver estat mai presentats a aquest certamen. Els curtmetratges han d’haver estat realitzats després de l’1 de gener de l’any 2007 i ajustar-se a tot l’establert en aquestes Bases. Un autor sol o en col·laboració amb altres podrà presentar un màxim de dos curtmetratges a aquest Certamen. Qualsevol curtmetratge en una llengua diferent al català o castellà haurà d’ésser subtitulat en una de les dues llengües (subtítols ja inclosos en el DVD).

Els autors dels curtmetratges presentats conservaran els drets d’explotació i autoria de les seves obres. El premi serà atorgat per majoria de vots per un jurat qualificat i el públic assistent votarà el Premi del Públic, i no podrà ser dividit, encara que si la qualitat dels curtmetratges rebuts fos considerada insuficient pel jurat, el premi podrà ser declarat desert. 

Els curtmetratges podran remetre’s fins el dia 12 de febrer de 2010. S’admetran totes les obres que arribin després d’aquesta data, però que tinguin mata-segells d’origen d’aquesta data o anterior per correu o missatgeria.

Els participants han d’enviar un únic paquet tancat, identificat per fora amb el títol del curtmetratge i el nom del director o productor, així com amb el nom del Certamen: I Certamen Internacional de Curtmetratges de La Cerdanya. Aquest paquet haurà de contenir:

2 Còpies del curtmetratge en DVD.

1 butlleta d’inscripció degudament complimentada. (La podeu descarregar fent clic aquí).

1 sobre tancat que contingui: sinopsi del curtmetratge de 500 caràcters com a màxim, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport del director o productor del curtmetratge, biofilmografia del director del curtmetratge, en un foli com a màxim, fitxa tècnica i artística del curtmetratge, fotocòpia del registre de drets d’autor o declaració jurada de que posseeix tots els drets de propietat intel·lectual sobre el curtmetratge, sense limitacions o condicions de cap classe, i tres fotogrames del curtmetratge en jpeg i resolució de 300 píxels/polsada. Tot aquest material s’haurà d’enviar en paper i en suport CD/DVD (no és necessari enviar els tres fotogrames en paper).

La durada màxima dels curtmetratges presentats serà com a màxim de 20 minuts amb crèdits inclosos.

Els curtmetratges hauran de remetre’s a:

I Certamen Internacional de Curtmetratges de La Cerdanya “CICC”

Museu Cerdà

C/ Higini de Rivera núm. 2

17520 Puigcerdà (Girona)

El jurat estarà format per persones de contrastada experiència en el món cultural i audiovisual escollides per l’Organització del Certamen, els noms dels quals es donaran a conèixer el dia 1 de març de 2010, llur decisió serà inapel·lable.

Els participants eximeixen a l’Organització del Certamen de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que puguin incórrer els participants.

Els finalistes de les diverses categories del Certamen seran avisats abans del dia 21 de març de 2010, per a que puguin preparar la seva assistència a la Cerimònia d’entrega de premis, que tindrà lloc el dia 3 d’abril de 2010 a Puigcerdà (Girona). L’assistència dels finalistes o d’un representant del mateix és obligatòria; en cas de no assistir a la Cerimònia, el premi al guanyador passarà al segon finalista i com a última opció al tercer finalista, després del qual el premi es declararà desert.

L’Organització del Certamen proporcionarà als guanyadors una quantitat de diners destinada al seu desplaçament que haurà de ser justificada: un màxim de 50 euros pels residents a Catalunya i Andorra, i 100 euros per a la resta. El guanyador també serà convidat a passar una nit en una habitació de l’hotel que designi l’Organització i a sopar amb la resta de convidats. L’Organització únicament abonarà les despeses d’una persona, independentment que el guanyador pugui venir amb acompanyant.

El jurat farà una preselecció de 15 curtmetratges, dels que sortiran els 3 finalistes per cada secció, entre ells el Guanyador del Certamen del 2010, llur curtmetratge es projectarà a la Cerimònia d’entrega de Premis, el dia 3 d’abril de 2010. Tota la informació es publicarà com a molt tard el dia 22 de març de 2010 a la pàgina web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2010). La resta de curtmetratges es projectaran en diferents punts d’exhibició concertats per l’Organització entre els dies 26 de març i 3 d’abril de 2010.

 Els premiats es comprometen a que en posteriors emissions del curtmetratge, figuri la menció del guardó rebut. A més a més, autoritzen a l’Organització l’ús d’extractes i fotografies per a la promoció i publicitat del Certamen en futures edicions.

Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’Organització i se n’informarà a la pàgina web.

Tots els curtmetratges rebuts passaran a formar part del fons de documentació videogràfica de l’Organització, que no retornarà  cap dels exemplars als seus autors en cap cas. Els participants autoritzen a l’Organització la reproducció dels seus curtmetratges en actes derivats d’aquest certamen.

La participació en el Certamen implica l’acceptació i conformitat de totes les bases.

S’estableixen els següents premis:

Millor curtmetratge: 700 euros i trofeu commemoratiu. Hi haurà placa pel segon i tercer finalista.

Millor curtmetratge en català: 500 euros i trofeu commemoratiu.

Millor curtmetratge Premi del públic: 300 euros i trofeu commemoratiu.

Millor actor: 200 euros i trofeu commemoratiu

Millor actriu: 200 euros i trofeu commemoratiu

 

NOTA: Es descomptarà del total de la dotació econòmica (premis en metàl·lic i desplaçament) la quantitat fiscal vigent aplicada en matèria de premis.


BASES DEL CONCURS A LA MILLOR INTERPRETACIÓ FEMENINA I CONCURS A LA MILLOR INTERPRETACIÓ MASCULINA:

 

Participaran tots els actors que figurin en tots els curtmetratges presentats.

Els finalistes de les diverses categories del Certamen seran avisats abans del dia 21 de març de 2010  per a que puguin preparar la seva assistència a la Cerimònia d’entrega de premis, que tindrà lloc el dia 3 d’abril de 2010 a Puigcerdà (Girona). L’assistència dels finalistes o d’un representant del mateix és obligatòria; en cas de no assistir a la Cerimònia, el premi al guanyador passarà al segon finalista i com a última opció al tercer finalista, després del qual el premi es declararà desert.

L’Organització del Certamen proporcionarà als guanyadors una quantitat de diners destinada al seu desplaçament que haurà de ser justificada: un màxim de 50 euros pels residents a Catalunya i Andorra, i 100 euros per a la resta. El guanyador també serà convidat a passar una nit en una habitació de l’hotel que designi l’Organització i a sopar amb la resta de convidats. L’Organització únicament abonarà les despeses d’una persona, independentment que el guanyador pugui venir amb acompanyant.

El jurat farà una preselecció de 10 actors/actrius, dels que sortiran els 3 finalistes de cada secció, entre ells el Guanyador del Certamen del 2010, llur curtmetratge es projectarà a la Cerimònia d’entrega de Premis, el dia 3 d’abril de 2010. Tota la informació es publicarà com a molt tard el dia 22 de març de 2010 a la pàgina web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2010).


BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES DE LA CERDANYA

 

El Grup de Recerca de Cerdanya convoca el primer Certamen de Curtmetratges de la Cerdanya, con la finalidad de promocionar el material audiovisual de los jóvenes realizadores del género cinematográfico. El Certamen se celebrará en distintas ubicaciones de la comarca de la Cerdanya los días 26, 27, 28, 29, 30 i 31 de marzo y los días 1, 2 i 3 de abril de 2010, correspondientes a la Semana Santa 2010.

A tal efecto se hacen públicas las siguientes BASES:

 

CONCURSO DE CORTOMETRAJES

 

Pueden participar todos los autores mayores de edad y menores de 35 años, de cualquier nacionalidad.

Los cortometrajes que se presenten tienen que ser rigurosamente originales, no estar sujetos a ningún contrato de ningún tipo con ninguna empresa o persona y no haber sido nunca presentados a este certamen. Los cortometrajes tienen que haber estado realizados después del 1 de enero del año 2007 y ajustarse a todo lo establecido en estas bases. Un autor solo o en colaboración con otros podrá presentar un máximo de dos cortometrajes a este Certamen. Cualquier cortometraje en una lengua distinta al catalán o castellano deberá subtitularse en una de las dos lenguas (subtítulos ya incluidos en el DVD).

Los autores de los cortometrajes presentados conservaran los derechos de explotación y autoría de sus obras. El premio será otorgado por mayoría de votos por un jurado cualificado y el público asistente votará el Premio del Público, y no podrá ser dividido, aunque si la calidad de los cortometrajes recibidos fuera considerada insuficiente por el jurado, el premio podrá ser declarado desierto.

Los cortometrajes podrán remitirse hasta el día 12 de febrero de 2010. Se admitirán todas las obras que lleguen después de esta data, pero que tengan matasellos de origen de esta data o anterior por correo o mensajería.

Los participantes tienen que enviar un único paquete cerrado, identificado por fuera con el título del cortometraje i el nombre del director o productor, así como con el nombre del certamen: I Certamen Internacional de Cortometrajes de La Cerdanya. Este paquete debe contener:

2 copias del cortometraje en DVD.

1 hoja de inscripción debidamente cumplimentada. (La podéis descargar haciendo clic aquí).

1 sobre cerrado que contenga: sinopsis del cortometraje de 500 caracteres como máximo, fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte del director o productor del cortometraje, biofilmogarfía del director del cortometraje, en un folio como máximo, ficha técnica y artística del cortometraje, fotocopia del registro de derechos de autor o declaración jurada de que posee todos los derechos de propiedad intelectual sobre el cortometraje, sin limitaciones o condiciones de ninguna clase, y tres fotogramas del cortometraje en jpeg y resolución de 300 píxeles/pulgada. Todo este material deberá ser enviado en papel y en soporte CD/DVD (no es necesario enviar los tres fotogramas en papel).

La duración máxima de los cortometrajes presentados será como máximo de 20 minutos con los créditos incluidos.

Los cortometrajes deberán remitirse a:

I Certamen Internacional de Cortometrajes de La Cerdanya CICC

Museu Cerdà

C/ Higini de Rivera núm 2

17520 Puigcerdà (Girona)

El jurado estará formado por personas de contrastada experiencia en el mundo cultural y audiovisual escogidas por la Organización del Certamen, los nombres de los cuales se darán a conocer el día 1 de marzo de 2010, cuya decisión será inapelable.

Los participantes eximen a la Organización del Certamen de cualquier responsabilidad derivada del plagio o cualquier transgresión de la legislación vigente en la que puedan incurrir los participantes.

Los finalistas de las distintas categorías del Certamen serán avisados antes del dia 21 de marzo de 2010, para que puedan preparar su asistencia a la Ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar el día 3 de abril de 2010 en Puigcerdà (Girona). La asistencia de los finalistas o de un representante del mismo es obligatoria; en caso de no asistir a la Ceremonia, el premio al ganador pasará al segundo finalista y como última opción al tercer finalista, después del cual el premio será declarado desierto.

La Organización del Certamen proporcionará a los ganadores una cantidad destinada a su desplazamiento que deberá ser justificada: un  máximo de 50€ para los residentes a Catalunya y Andorra, y 100€ para el resto. El ganador también será invitado a pasar una noche en una habitación del hotel que designe la Organización y a cenar con el resto de invitados. La Organización únicamente abonará los gastos de una persona, independientemente que el ganador pueda venir acompañado.

El jurado hará una preselección de 15 cortometrajes, de los que saldrán los 3 finalistas para cada sección, entre ellos el Ganador del Certamen del 2010, cuyo cortometraje se proyectará a la Ceremonia de entrada de Premios, el día 3 de abril de 2010. Toda la información se publicará como muy tarde el día 22 de marzo de 2010 a la página web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2010 ). El resto de cortometrajes se proyectarán en distintos puntos de exhibición concertados por la Organización entre los días 26 de marzo y 3 de abril de 2010.

Los premiados se comprometen a que en posteriores emisiones del cortometraje, figure la mención al galardón recibido. Además, autorizan la Organización al uso de extractos y fotografías para la promoción y publicidad del Certamen en futuras ediciones.

Cualquier imprevisto no recogido en estas bases será resuelto por la Organización y se informará en la página web.

Todos los cortometrajes recibidos pasaran a formar parte del fondo de documentación videográfica de la Organización, que no retornará en ningún caso ninguno de los ejemplares a sus autores. Los participantes autorizan la Organización la reproducción de sus cortometrajes en actos derivados de este certamen.

La participación en el Certamen implica la aceptación y conformidad de todas las bases.

Se establecen los siguientes premios:

Mejor Cortometraje: 700 euros y trofeo conmemorativo. Tendrán placa el segundo y el tercer finalista.

Mejor cortometraje en catalán: 500 euros y trofeo conmemorativo.

Mejor cortometraje Premio del Público: 300 y trofeo conmemorativo.

Mejor actor: 200 euros y trofeo conmemorativo

Mejor actriz: 200 euros y trofeo conmemorativo

NOTA: Se descontará del total de la dotación económica (premios en metálico y desplazamiento) la cantidad fiscal vigente aplicada en materia de premios.

 


 

BASES DEL CONCURSO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA Y CONCURSO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA:

 

Participaran todos los actores que figuren en todos los cortometrajes presentados.

Los finalistas de las distintas categorías del Certamen serán avisados antes del dia 21 de marzo de 2010, para que puedan preparar su asistencia a la Ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar el día 3 de abril de 2010 en Puigcerdà (Girona). La asistencia de los finalistas o de un representante del mismo es obligatoria; en caso de no asistir a la Ceremonia, el premio al ganador pasará al segundo finalista y como última opción al tercer finalista, después del cual el premio será declarado desierto.

La Organización del Certamen proporcionará a los ganadores una cantidad destinada a su desplazamiento que deberá ser justificada: un  máximo de 50€ para los residentes a Catalunya y Andorra, y 100€ para el resto. El ganador también será invitado a pasar una noche en una habitación del hotel que designe la Organización y a cenar con el resto de invitados. La Organización únicamente abonará los gastos de una persona, independientemente que el ganador pueda venir acompañado.

El jurado hará una preselección de 10 actores/actrices, de los que saldrán los 3 finalistas para cada sección, entre ellos el Ganador del Certamen del 2010, cuyo cortometraje se proyectará a la Ceremonia de entrada de Premios, el día 3 de abril de 2010. Toda la información se publicará como muy tarde el día 22 de marzo de 2010 a la página web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2010).

Bienal de Cine y Video Humorístico

Little film festival for humoristic, SCI-FI, Fantasy and Thrillers short films, held in Buenos Aires each even year. Only Local Short films are accepted.
gersbach.net